Liza Verhaart heeft de leiding over deze opvang.
Zij heeft in 2017 de opleiding Medewerker Maatschappelijke
Zorg niveau 4 met goed gevolg afgerond. Tijdens haar studie
heeft ze veel ervaring opgedaan met het werken in de dagbesteding,
iets wat ze altijd met veel liefde en plezier heeft gedaan.

Met die kennis en ervaring heeft ze De Zonnemaatjes opgericht,
waarbij veiligheid, geborgenheid en uitdaging centraal staan.